O mnie

my_photo

Jestem wysoce umotywowanym, ambitnym, pracowitym, twórczym i kreatywnym Nauczycielem oraz Tłumaczem z dyplomem uniwersyteckim w zakresie Lingwistyki Stosowanej, posiadającym status Nauczyciela Wykwalifikowanego w Wielkiej Brytanii (QTS No. 1380392), członkiem Instytutu Tłumaczeń Ustnych i Pisemnych (Nr. 00015774).

W ponad 35-letniej praktyce zawodowej w edukacji jako nauczyciel i wykładowca, współpracowałam ze szkołami, także pomaturalnymi i Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej. Jednocześnie prowadziłam jedną z pierwszych, prywatnych szkół językowych dla dzieci TASEL, którą założyłam w październiku 1990 roku.

Będąc Tłumaczem Przysięgłym przez ponad 25 lat w Polsce, pracowałam dla sądów, policji, szpitali i miejscowego społeczeństwa.

Po przeprowadzeniu się do Anglii w 2012r. założyłam własną działalność: Tłumaczenia Ustne i Pisemne, Nauczanie Języka Angielskiego, oferując usługi dla społeczności polskiej w Wielkiej Brytanii.

Jako Nauczyciel Pogotowia Edukacyjnego pracujący dla Agencji Tradewind i Protocol posiadam ważny Certyfikat DBS (Świadectwo o Niekaralności) oraz Certyfikaty Doskonalenia Zawodowego.