Cennik usług

Tłumaczenia pisemne i ustne

Tłumaczenie uwierzytelnione (potwierdzone) jest dokumentem przetłumaczonym przez profesjonalnego tłumacza i zaopatrzone Oświadczeniem o jego dokładności.

Tłumaczenie notarialne ma pieczątkę Notariusza, co stanowi dodatkową usługę. Obejmuje ona podpis Notariusza i jego pieczęć w dokumencie.

Tłumacz Przysięgły jest tłumaczem zatwierdzonym przez Rząd kraju jego zamieszkania i może on bezpośrednio użyć swojej pieczęci potwierdzającej wierność tłumaczenia z treścią oryginalnego dokumentu.

System w Wielkiej Brytanii i wielu innych krajach wygląda inaczej. Uwierzytelnianie jest często połączone z podpisem Notariusza, aby otrzymać odpowiednik takiego standardu jak tłumaczenie przysięgłe.

Paszporty, Akty Urodzenia i Małżeństwa, Świadectwa Zgonu, Dyplomy, Akademickie Wypisy Ocen, Dokumenty Rozwodowe, Prawo Jazdy, Dokumenty Adopcyjne, Opinie Medyczne i Psychologiczne, Oświadczenia o Azylu, Prawne Dokumenty i Oświadczenia, Pisemne Zeznania pod Przysięgą, Przesłuchania oraz inne dokumenty wymagają tłumaczeń uwierzytelnionych.

Cena Tłumaczenia Uwierzytelnionego zależy od cyklu zamówienia oraz ilości stron/słów. Strona to około 300 słów. Niekompletna, standardowa strona będzie zaokrąglona do najbliższej połowy strony.

  • 7 dni – 15.50 funtów/stronę, lub 0.07 p/słowo w przypadku tekstów fachowych.
  • 48 godz. – 20.00 funtów/stronę, lub 0.08 p/słowo w przypadku tekstów fachowych.
  • 24 godz. – 23.00 funtów/stronę, lub 0.09 p/słowo w przypadku tekstów fachowych.
  • 12 godz. – 31.00 funtów/stronę, lub 0.17 p/słowo w przypadku tekstów fachowych.

W przypadku tłumaczeń ustnych w banku, szpitalu, szkole, biurze prawnym, lub innej instytucji oferujemy tłumaczenie w cenie
20 funtów/godzinę. Minimalna opłata za tłumaczenie ustne pokrywa koszt jednej godziny, nawet jeśli w rzeczywistości tłumaczenie nie trwa 60 min.
Po pierwszej godzinie tłumaczenia, każde rozpoczęte pół godziny będzie liczone połowę stawki godzinnej. Czas zlecenia jest liczony od momentu spotkania klienta do momentu zwolnienia tłumacza, włączając czas podróży, lub oczekiwania w asyście klienta.

Nauczanie

Przyjmuję zamówienia na lekcje indywidualne z języka angielskiego na poziomach EYFS, KS1 oraz niższym KS2 (klasa 3 i 4). Moja oferta będzie dostosowana do potrzeb dziecka/dzieci, tak, aby rozwinąć ich pewność i wiarę w siebie, poprawić rozumienie treści nauczania, kreatywność i entuzjazm, pobudzić do działania oraz odkrycia przyjemności w poznawaniu danego przedmiotu.

  • lekcje indywidualne 15 -25 funtów/60 min.
  • praca w parach, lub grupie (max. 4 osoby) 8 – 10 funtów/60 min.
  • zajęcia konwersacyjne dla dorosłych 12-25 funtów/60 min. – w zależności od celu i liczby studentów,
  • lekcje on-line przez Skype 15-20 funtów/godz. – w zależności od celu nauczania.


Opieka połączona z nauczaniem – opieka nad dziećmi przedszkolnymi

Stawka będzie uzależniona od liczby godzin jak również od tego czy są to godziny poranne, czy popołudniowe, liczby dzieci pozostających pod opieką oraz regularności spotkań. – 7.5- 12 funtów /godz.


Towarzyszenie osobom starszym

Może obejmować lekkie prace domowe, zakupy, spacery, podawanie posiłków i lekarstw. – 10 funtów/godz.