Moje umiejętności

 • biegłość w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych z języka angielskiego na język polski i odwrotnie,
 • znajomość obsługi komputera, szybkość pisania na klawiaturze – 50 słów/min,
 • znakomite umiejętności komunikacyjne, tak pisemne jak i ustne.
 • opieka nad dziećmi z problemami w szkole, używającymi języka angielskiego jako drugiego (EAL),
 • nauczanie początkowe z zakresu czytania, pisania i liczenia,
 • nauczanie podstaw z języka angielskiego: gramatyki, ortografii, twórczego pisania, czytania ze zrozumieniem oraz rozszerzanie słownictwa na poziomie KS1,
 • pomoc dzieciom w nauce biegłego czytania z zastosowaniem metody fonicznej,
 • dokładna i systematyczna ocena pracy ucznia, także ogólna na zakończenie roku szkolnego,
 • umiejętność realizowania opracowanego, dobrze zorganizowanego planu lekcji,
 • twórcza postawa przy planowaniu i realizowaniu efektywnych, zabawnych i przyjemnych lekcji z zastosowaniem nowoczesnego sprzętu technicznego.
 • opieka, w tym osobista, nad dziećmi przedszkolnymi,
 • zabawa, interakcja z dziećmi, czytanie książek, kolorowanie, śpiewanie rymowanek dziecięcych, robienie sztuki twórczej, czytanie opowieści i bajek przed snem. Organizacja zabaw w domu,
 • podgrzewanie i podawanie posiłków, kąpanie i ubieranie dzieci, zabieranie dzieci na spacer,
 • odprowadzanie i przyprowadzanie dzieci do i z przedszkola, lub szkoły,
 • umiejętności organizacyjne,
 • prawo jazdy.
 • umiejętność pracy z wrażliwymi, słabymi ludźmi, co wymaga zaangażowanej, łagodnej, opiekuńczej i troskliwej postawy.

 

Moje kursy i odbyte szkolenia

 

 

Moje referencje